Działalność proekologiczna

 LOGOTYP-EKO-BIZNES-CMYK-druk-(1).jpg
Donauchem Polska, podobnie jak w latach 2021 i 2022, będzie aktywnie realizować politykę prośrodowiskową.
Zakup całego wolumenu energetycznego dla firmy Donauchem Polska na rok 2023 będzie pochodził ze źródeł ekologicznych.

Certyfikat 2023
Wydruk artykułu/ strony