Działalność proekologiczna

 LOGOTYP-EKO-BIZNES-CMYK-druk-(1).jpg
Donauchem Polska, podobnie jak w latach 2021, 2022, 2023, będzie aktywnie realizować politykę prośrodowiskową.
Zakup całego wolumenu energetycznego dla firmy Donauchem Polska na rok 2024 będzie pochodził ze źródeł ekologicznych.

Certyfikat 2024
Wydruk artykułu/ strony