Działalność proekologiczna

 LOGOTYP-EKO-BIZNES-CMYK-druk-(1).jpg
Donauchem Polska, podobnie jak w roku 2021, będzie aktywnie realizować politykę prośrodowiskową. Zakup całego wolumenu energetycznego dla firmy Donauchem Polska na rok 2022 będzie pochodził ze źródeł ekologicznych.

Certyfikat 2022
Wydruk artykułu/ strony