Działalność proekologiczna

 
Donauchem Polska aktywnie realizuje politykę prośrodowiskową, m.in. poprzez zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł ekologicznych takich jak elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe. Zakup całego wolumenu energetycznego dla firmy Donauchem Polska na rok 2021 będzie pochodził ze źródeł ekologicznych.

Certyfikat
Wydruk artykułu/ strony