Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, tel. 61 64 65 400;
2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: woj. pomorskie, Home Office, podległość – Biuro Handlowe w Głuchowie k. Torunia
Zadania:
  • profesjonalna obsługa klientów z różnych branży produkcji przemysłowej,
  • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
  • sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
  • raportowanie wyników pracy.
Wymagania:
  • udokumentowane doświadczenie w sprzedaży produktów, urządzeń lub usług wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłowych,
  • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
  • dobra znajomość j. angielskiego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy.
Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
Wydruk artykułu/ strony