Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, wpisana do rejestru przesiebiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Misto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000092475;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia tej rekrutacji lub tej i przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Pezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w szczególności w formie profilowania. 
 

W CV prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Lub
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Łubna k. Piaseczna
Zadania:
 • utrzymywanie kontaktów w jęz. angielskim z dostawcami firmy,
 • poszukiwanie nowych surowców i źródeł dostaw,
 • współpraca z biurami handlowymi firmy, przygotowywanie planów dostaw i zamówień do dostawców,
 • przyjęcia dostaw produktów w systemie SAP,
 • pomoc w pracach biurowych.
Wymagania:
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego – warunek konieczny,
 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie ukończenia studiów),
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, sprawna obsługa programów Word, Excel, Outlook.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Łubna k. Piaseczna
Zadania:
 • wyszukiwanie nowych źródeł zakupów surowców chemicznych,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z dostawcami zagranicznymi,
 • planowanie, kontraktacja i nadzór nad dostawami towarów,
 • administrowanie transakcji.
Wymagania:
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego obejmująca słownictwo specjalistyczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy związanej z zakupami międzynarodowymi,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie arkuszy kalkulacyjnych,
 • wykształcenie wyższe.Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody”
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Głuchowie k/Chełmży
Zadania: • profesjonalna obsługa klientów z różnych branży produkcji przemysłowej,
• doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
• sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
• raportowanie wyników pracy.
Wymagania: • doświadczenie w sprzedaży produktów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłu,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość j. angielskiego,
• prawo jazdy.


Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
 
Wydruk artykułu/ strony