Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, tel. 61 64 65 400;
2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Głuchowie k/Chełmży
Zadania: fakturowanie, organizacja transportu, zabezpieczanie stanów magazynowych, kontrola należności, kontakty z klientami firmy.
Wymagania: udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi klienta lub administrowania sprzedaży, dobra znajomość j. angielskiego, wykształcenie wyższe, prawo jazdy.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Jaworznie
Zadania:
 • obsługa centrali telefonicznej i korespondencji,
 • przyjmowanie gości krajowych i zagranicznych,
 • dbanie o nienaganny wygląd sali konferencyjnej,  
 • zamawianie artykułów biurowych i spożywczych dla potrzeb biura,
 • wizyty w instytucjach i urzędach,
 • pomoc innym pracownikom firmy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra, praktyczna  znajomość jęz. angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: woj. pomorskie, Home Office, podległość – Biuro Handlowe w Głuchowie k. Torunia
Zadania:
 • profesjonalna obsługa klientów z różnych branży produkcji przemysłowej,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji sprzedażowej,
 • raportowanie wyników pracy.
Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w sprzedaży produktów, urządzeń lub usług wykorzystywanych w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłowych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy.
Wydruk artykułu/ strony