Wakaty

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
 

Informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Donauchem Polska sp. z o. o., ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica k/Poznania, e-mail: kontakt@donauchem.pl, tel. 61 64 65 400;
2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Praca na terenie całego kraju. Siedziba - biuro handlowe: Rokietnica k/Poznania, Łubna k/Warszawy, Głuchowo k/Torunia, Zgierz lub Jaworzno
Zadania:
 • profesjonalna obsługa własnych  klientów,
 • doradztwo techniczne w zakresie sprzedaży nadzorowanych produktów,
 • wspomaganie działań przedstawicieli handlowych w zakresie sprzedaży produktów do obsługiwanych branż,
 • bieżące kontakty z krajowymi i zagranicznymi dostawcami firmy,
 • sporządzanie określonej standardami dokumentacji handlowej.
Wymagania:
 • wykształcenie chemiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w sprzedaży produktów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych branży kosmetycznej lub/i farmaceutycznej,
 • wiedza techniczna związana z obsługiwanymi branżami,
 • dobra znajomość języka angielskiego w tym branżowego,
 • prawo jazdy.

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Biuro Handlowe w Głuchowie k/Chełmży
Zadania:
 • fakturowanie,
 • organizacja transportu,
 • zabezpieczanie stanów magazynowych,
 • kontrola należności,
 • kontakty z klientami firmy.
Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi klienta lub administrowania sprzedaży,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania zawartych w nim danych osobowych w celu:
a. prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody
lub
b. prowadzenia aktualnie trwającej rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej rekrutacji
 

Firma: Donauchem Polska Lokalizacja: Rokietnica
Zadania:
 • bieżąca obsługa, rejestrowanie i weryfikacja faktur, wyciągów bankowych, raportów kasowych i sprzedaży dla osób fizycznych na kasie fiskalnej,
 • przygotowywanie raportów i zestawień finansowych,
 • kontrola kosztów,
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i poprawności wprowadzonych danych,
 • archiwizacja dokumentów źródłowych,
 • kontrola i wyjaśnianie rozrachunków z odbiorcami,
 • wystawianie faktur dla pracowników i faktur wewnętrznych,
 • rozliczanie zaliczek pracowniczych i podróży służbowych,
 • bieżąca kontrola zmian w przepisach podatkowych,
 • wsparcie działu w codziennych obowiązkach.
Wymagania:
 • conajmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku księgowej prowadzącej księgi rachunkowe,
 • praktyka w księgowaniu kosztów, wyciągów bankowych, raportów kasowych,
 • dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość przepisów CIT i VAT,
 • motywacja do nauki i podejmowania się nowych zagadnień,
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych oraz skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Prosimy o załączenie wybranej klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji" lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Donauchem Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy k. Poznania moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.

 

Wydruk artykułu/ strony