Koagulanty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Wieloletnie doświadczenie w uzdatnianiu wody pitnej, w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych, sprawdzona technologia produkcji oraz sukcesy w sprzedaży sprawiły, że Donau Chemie  jest jedną z wiodących w Europie firm w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.


Uzdatnianie wody pitnej

Zapotrzebowanie na czystą, wolną od patogenów i bezpieczną wodę pitną jest dla dzisiejszego i przyszłego społeczeństwa szczególnie istotne.

Najnowsza opracowana technologia uzdatniania wody na bazie Chlorku poliglinu odgrywa coraz większą rolę i będzie w przyszłości określać standardy jakości dla tych aplikacji.

Donau Chemie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i proponuje Chlorki poliglinu z serii Donau PAC.
Donau PAC activis jest typowym i najczęściej stosowanym koagulantem w procesach uzdatniania wody.
Produkty takie jak Donau PAC Calzifloc i Donau PAC Venezia są przykładem innowacyjnych i przynoszących sukcesy rozwiązań.
 

Oczyszczanie ścieków

Oferta produktowa dla tej aplikacji obejmuje głównie Chlorki żelaza pod nazwą handlową Donau Klar, Chlorki poliglinu pod nazwą handlową Donau PAC oraz mieszaniny związków żelazowo-glinowych o różnym składzie związków aktywnych Donau Alf.

Obszary stosowania:
 • strącanie fosforu
 • rozdzielanie emulsji
 • flokulacja
 • kondycjonowanie osadów
 • oczyszczanie ścieków komunalnych i osadów ściekowych
 • usuwanie siarkowodoru

Donau Klar – Chlorki żelaza (III, II): grupa produktów o różnej koncentracji oraz jakości
 • Donau Klar classic FeCl3
 • Donau Klar eXXtra FeCl3
 • Donau Klar select FeCl3
 • Donau Klar ferro FeCl2
 • Donaufloc 40 FeCl3

Donau PAC – Chlorki poliglinu: grupa produktów zawierających związki glinu o różnym stopniu polimeryzacji
 • zasadowy chlorek poliglinu (zasadowość 30-45%)
 • Donau PAC activis
 • wysokozasadowe chlorki poliglinu HPAC (zasadowość 65-80%)
 • Donau PAC Calzifloc
 • Donau PAC Venezia
Obszary stosowania Donau PAC:
 • dezynfekcja
 • kontrola mętności
 • dekoloryzacja
 • usuwanie alg
 • usuwanie substancji humusowych
 • zwalczanie bakterii nitkowatych
 • strącanie fosforu
 • przyspieszenie flokulacji i sedymentacji
 • odwadnianie osadów
 • lepsze rozdzielanie emulsji
 • mniejsze zużycie produktu dzięki wysokiej wydajności w stosunku do zawartości glinu
 • wysoka reaktywność PAC w niskich temperaturach
 • poprawienie jakości ścieków (ChZT, ładunek cząstki, itp.)
 • mniejsza pozostałość glinu w oczyszczanych ściekach
 • uzdatnianie wody pitnej, przemysłowej i basenowej
 • produkcja masy celulozowej i papieru

Donau Alf – Produkty te zawierają różne i innowacyjne kombinacje substancji aktywnych: żelaza, glinu, związków wspierających flokulację i innych dodatków w zależności od aplikacji.
 
Wydruk artykułu/ strony