Węgle aktywowane

Donau Carbon GmbH – producent węgli aktywowanych jest siostrzaną firmą Donauchem Polska wspólnie będących częścią rodzinnej grupy Donau Chemie.

Donau Carbon od lat zajmuje się produkcją, rozwojem, sprzedażą oraz zastosowaniem przemysłowym węgli aktywowanych. Angażuje się także w budowę systemów i układów adsorpcyjnych, w których jego produkty znajdują zastosowanie. Z powodzeniem rozwiązuje problemy zanieczyszczenia środowiska oferując usługi utylizacji oraz regeneracji zużytych węgli aktywowanych we własnych zakładach we Frankfurcie w Niemczech oraz w Pischelsdorf w Austrii.

Najnowszy zakład Donau Carbon Philippines Corp. produkuje na najwyższej klasie instalacji wysokiej jakości granulowany węgiel aktywowany do filtracji selektywnej. Zakład działa w oparciu o niemieckie standardy jakości i bezpieczeństwa. StosujE najnowocześniejsze procesy produkcyjne zarówno przy aktywacji jak i przetwarzaniu.

W ofercie Donau Carbon znajduje się ponad 100 różnego rodzaju węgli aktywowanych.

Pełne spektrum produktów obejmuje węgle aktywowane w formie pylistej, granulowanej oraz ekstrudowanej (wytłaczanej) wytwarzane z różnych surowców takich jak: węgiel, lignit, łupiny kokosowe czy drewno w następujących procesach aktywacji:
 • aktywacja za pomocą pary wodnej
 • aktywacja za pomocą chlorku cynku
 • aktywacja za pomocą kwasu fosforowego
Proces produkcji i aktywacji podstawowych surowców mają decydujący wpływ na zdolności adsorpcyjne węgla aktywowanego. W przypadku substancji, które nie mogą być adsorbowane tylko węglem aktywowanym, Donau Carbon oferuje kilka rodzajów węgla impregnowanego.

Węgle aktywowane znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach:

HYDRAFFIN® do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków:
 • oczyszczanie ścieków oraz odcieków z wysypisk śmieci, oczyszczanie wód gruntowych
 • oczyszczanie wody basenowej
 • oczyszczanie wody akwariowej
 • oczyszczanie wody przemysłowej i płynów procesowych
 • uzdatnianie wody pitnej

EPIBON® do filtracji

SUPERSORBON® do odzyskiwania rozpuszczalników

DESOREX® do oczyszczania powietrza i gazów:
 • dezodoryzacja
 • odzyskiwanie rozpuszczalników, oczyszczanie spalin, gazów kominowych, oczyszczanie gazu ziemnego
 • oczyszczanie biogazów
 • oczyszczanie oparów glebowych

CARBOPAL® do oczyszczania cieczy (odbarwianie i odwadnianie):
 • w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów
 • w przemyśle chemicznym
 • w przemyśle farmaceutycznym

OXORBON® do oczyszczania gazu ziemnego, do usuwania H2S

ALCARBON® do specjalnych aplikacji:
 • filtry powietrza w kabinach
 • filtry papierosowe
 • przemysł złotniczy
 • specjalny rodzaj impregnacji (impregnacja siarkowa do oczyszczania gazów, impregnacja srebrem do filtrów wodnych, itd.)

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, Donau Carbon zapewnia fachowe doradztwo i wsparcie technologiczne oraz wdrożeniowe. Przeprowadza również analizy chemiczne we własnych laboratoriach dostarczając klientom odpowiednie rozwiązania do pracy w różnych branżach przemysłowych.

Szczegółowe informacje o węglach aktywowanych oferowanych przez Donauchem Polska znajdą Państwo w załączonych broszurach informacyjnych lub kontaktując się bezpośrednio ze Specjalistą ds. Sprzedaży i Doradztwa Technologicznego branży Technologia Wody i Ochrona Środowiska.


 
Wydruk artykułu/ strony