Nazwa produktu: Helamin

Zastosowanie
Oczyszczanie scieków, Uzdatnianie wody

Branże
Woda i ścieki, Baseny
 

HELAMIN

Grupa produktów firmy Helamin Technology Holding Group która od ponad 25 lat z powodzeniem jest stosowana w różnych zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Jest przyjazną środowisku „zieloną”  alternatywą dla konwencjonalnego stosowania hydrazyny, fosforanów  oraz amoniaku w obiegach wodno-parowych, sieciach ciepłowniczych i układach chłodniczych zapobiegając procesom korozji oraz osadzaniu się kamienia.

 

HELAMIN są to preparaty idealnie połączonych składników: poliamin (tworzenie filmu) polikarboksylatów (właściwości dyspergujące) oraz lotnych amin (właściwości alkalizujące), które tworzą ciągły, hydrofobowy i monomolekularny film ochronny, zapewniając optymalną ochronę  i pasywację wszystkich metalowych powierzchni w całym obiegu wody i pary. Organiczne środki powierzchniowo czynne mają dodatkowo wybitne właściwości czyszczące i gwarantują usunięcie wszelkich dotychczasowych zanieczyszczeń korozji oraz osadów kamienia.

 

Dzięki technologii „All-in-one” produkty Helamin wymagają dozowania tylko w jednym punkcie (łatwe monitorowanie), bez rozcieńczania, w niewielkich dawkach, zachowują ponadto wysoką stabilność termiczną filmu (w kotłach do temperatury 600°C i ciśnieniu roboczym do 220 bar).

 

Produkty HELAMIN:

 

Do stosowania w obwodach wody i pary wodnej:

Helamin BRW 150 H

Do kotłów parowych oraz sieci ciepłowniczych w których straty uzupełniane są częściowo uzdatnioną wodą zasilającą

Helamin 906 H

Do kotłów parowych oraz sieci ciepłowniczych w których straty uzupełniane są zmiękczoną wodą zasilającą

Helamin 90 H TURB

Do kotłów parowych, turbin oraz sieci ciepłowniczych w których straty uzupełniane zdemineralizowaną wodą zasilającą

 

Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania:

Helamin HS 190 H

Do kotłów wodnych oraz obiegów ciepłowniczych

 

Do stosowania w systemach chłodzenia:

Helamin 9100 MK

Do otwartych układów chłodzenia, chłodni kominowych, nawilżaczy powietrza w których straty uzupełniane są filtrowaną lub  zmiękczoną wodą zasilającą

Helamin 9500 BF

Do otwartych układów chłodzenia, chłodni kominowych, nawilżaczy powietrza w których straty uzupełniane są zmiękczoną wodą zasilającą

Helamin RW 47 H

Do zamkniętych układów chłodzenia

 

Dodatkowe zastosowanie:

Helamin HAL-AO

Jako środek usuwający tlen do kotłów parowych (odpowiedni dla  przemysłu spożywczego)

Helamin 2024 HUM

Jako dyspergator do twardej wody (w kotłach wodnych, chłodniach kominowych, nawilżaczach)

 

 

Produkty Helamin z sukcesem używane są od lat w rafineriach ropy naftowej, elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach papierniczych, w przemyśle petrochemicznym, w przemyśle spożywczym, tekstylnym, samochodowym, centralnego ogrzewania itp…

 


Osoba kontaktowa
Donauchem Polska Sp. z.o.o. Biuro Główne ul.Topolowa 1562-090 Rokietnica k/Poznania, Poland
+48 61 842 93 49
+48 61 646 54 05
Wyślij maila
Wydruk artykułu/ strony