Nazwa produktu: Dyspersje polioctanu winylu

Branże
Chemia budowlana, farby i lakiery, Poligrafia, Przemysł papierniczy, Przetwórstwo drewna
 
Wodorozcieńczalne dyspersje polioctanu winylu oraz jego kopolimerów z etylenem i VeoVa, homopolimery, terpolimery winylu, dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe. Szerokie zastosowanie jako bazy wodorozcieńczalnych klejów do większości gałęzi przemysłu (papiernictwo, stolarka otworowa, meblarstwo), farb i innych wyrobów powłokowych.
Osoba kontaktowa
Donauchem Polska Sp. z.o.o. Biuro Główne ul.Topolowa 1562-090 Rokietnica k/Poznania, Poland
+48 61 842 93 49
+48 61 646 54 05
Wyślij maila
Wydruk artykułu/ strony