Zarządzanie personelem

Przedsiębiorcze działanie, odpowiedzialność i charakter

"Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik może się wykazać tymi cechami na swoim stanowisku i dokładnie to powinno nas wyróżniać"
 

Profesjonalna odpowiedzialność – wartość dodana dla firmy i ludzi

Bez codziennego wypełniania swoich obowiązków przez naszych pracowników, ich pomysłów i zaangażowania, nasza firma nie byłaby w stanie osiągnąć żadnego sukcesu ekonomicznego. Jednak, poza sukcesem w kategoriach ekonomicznych, praca dla naszej firmy powinna mieć także sens dla samych pracowników, powinna oferować samorealizację, przyjemność w kontaktach z innymi oraz zapewniać możliwości rozwoju osobowego. Tworzenie środowiska zawodowego, które oferuje powyższe warunki stanowi dla nas priorytet.

Warunki konieczne do osiągnięcia wspólnych celów

Od planowania i wdrożenia szkoleń oraz kształcenia dostosowanego do wymagań, poprzez zagwarantowanie zatrudnienia, po ochronę zdrowia oraz działalność socjalną i kulturę, wszystko to określa firmę jako atrakcyjnego pracodawcę.

Firma stara się wspierać powyższe zadania, ale w ostateczności ich osiągnięcie stanowi zawsze rezultat pozytywnego współdziałania wszystkich pracowników i kierownictwa.

 

Wydruk artykułu/ strony