Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów substancji czynnych

Zgodnie z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 11 czerwca 2011, każdy wytwórca, dystrybutor lub importer substancji czynnych do przemysłu farmaceutycznego (API) jest zobowiązany od wystąpienia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów substancji czynnych.

Firma Donauchem Polska została wpisana w dniu 22 października 2015 roku do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów substancji czynnych. Wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów substancji czynnych potwierdza spełnienie przez Donauchem Polska Terminal Rokietnica wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Dystrybucji(GDP) dla substancji czynnych.