Donauchem Poland
 
HeaderImage

Koagulanty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Wieloletnie doświadczenie w uzdatnianiu wody pitnej, w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych, sprawdzona technologia produkcji oraz sukcesy w sprzedaży sprawiły, że Donau Chemie  jest jedną z wiodących w Europie firm w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.Uzdatnianie wody pitnej

Zapotrzebowanie na czystą, wolną od patogenów i bezpieczną wodę pitną jest dla dzisiejszego i przyszłego społeczeństwa szczególnie istotne.

Najnowsza opracowana technologia uzdatniania wody na bazie Chlorku poliglinu odgrywa coraz większą rolę i będzie w przyszłości określać standardy jakości dla tych aplikacji.

Donau Chemie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i proponuje Chlorki poliglinu z serii Donau PAC.
Donau PAC activis jest typowym i najczęściej stosowanym koagulantem w procesach uzdatniania wody.
Produkty takie jak Donau PAC Calzifloc i Donau PAC Venezia są przykładem innowacyjnych i przynoszących sukcesy rozwiązań.


Oczyszczanie ścieków

Oferta produktowa dla tej aplikacji obejmuje głównie Chlorki żelaza pod nazwą handlową Donau Klar, Chlorki poliglinu pod nazwą handlową Donau PAC oraz mieszaniny związków żelazowo-glinowych o różnym składzie związków aktywnych Donau Alf.

Obszary stosowania:
• strącanie fosforu
• rozdzielanie emulsji
• flokulacja
• kondycjonowanie osadów
• oczyszczanie ścieków komunalnych i osadów ściekowych
• usuwanie siarkowodoru

Donau Klar – Chlorki żelaza (III, II): grupa produktów o różnej koncentracji oraz jakości
• Donau Klar classic FeCl3
• Donau Klar eXXtra FeCl3
• Donau Klar select FeCl3
• Donau Klar ferro FeCl2
• Donaufloc 40 FeCl3

Donau PAC – Chlorki poliglinu: grupa produktów zawierających związki glinu o różnym stopniu polimeryzacji
• zasadowy chlorek poliglinu (zasadowość 30-45%)
Donau PAC activis
• wysokozasadowe chlorki poliglinu HPAC (zasadowość 65-80%)
Donau PAC Calzifloc
Donau PAC Venezia

Obszary stosowania Donau PAC:
• dezynfekcja
• kontrola mętności
• dekoloryzacja
• usuwanie alg
• usuwanie substancji humusowych
• zwalczanie bakterii nitkowatych
• strącanie fosforu
• przyspieszenie flokulacji i sedymentacji
• odwadnianie osadów
• lepsze rozdzielanie emulsji
• mniejsze zużycie produktu dzięki wysokiej wydajności w stosunku do zawartości glinu
• wysoka reaktywność PAC w niskich temperaturach
• poprawienie jakości ścieków (ChZT, ładunek cząstki, itp.)
• mniejsza pozostałość glinu w oczyszczanych ściekach
• uzdatnianie wody pitnej, przemysłowej i basenowej
• produkcja masy celulozowej i papieru

Donau Alf – Produkty te zawierają różne i innowacyjne kombinacje substancji aktywnych: żelaza, glinu, związków wspierających flokulację i innych dodatków w zależności od aplikacji.

Narzędzia & Informacje do artykułu
Wyszukiwanie produktu
Zamknij
Wskazówka: przeglądanie szczegółowe zawartości strony i listy produktów.

Wskazówka: z podanej listy wybierz branżę.

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.